torsdag 10. februar 2011

- I say love, it is a flower


"-menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dage" skrev Sigrid Undset.  -Hvem vet.
Èn ting er i alle fall sikkert: 14.februar, Valentin-dagen, alle hjerters dag, har forandret seg mye gjennom tidene. For mange av oss er den ei uggen blanding av romantikk og kynisk kommers, men dagen har si historie, og den er ikke så amerikansk som en skulle tro.

fredag 4. februar 2011

Kyndelsmess Knut, Dionysos og Iggy Pop

2.februar er kyndelsmesse, en av de gamle merkedagene. Og merket, det finner vi på vintersida av primstaven, den gamle norske trekalenderen. Kyndelsmessemerket er et trearma lys, eller ei krone.

Merkedagene var viktige, de markerte faste høytidsdager i kirkeåret. Med opprinnelse fra katolsk tid har de levd videre i folks liv opp gjennom hundreåra. Slik er kyndelsmesse fremdeles regna som den siste juledagen av mange vestlendinger, noe regla "Kyndelsmess Knut jager jula ut" forteller.

På disse dagene tok en gjerne varsel for tida som skulle komme: Kyndelsmessedagen var regna som innledninga til ei hard værperiode. Men var det mildvær, mente en på Vestlandet at det ville bli en fin vår og sommer, og et godt år for både folk og fe. - Så med 8 varmegrader i Ålesund 2.februar, ser jeg rimelig lyst på framtida!

Dessuten mente en at bjørnen snudde seg i hiet på kyndelsmesse, for nå var halve vinteren gått. Bare halve? Nedtur!

SAR (Satureja montana)

I urtehagen på museet vokser det kyndel, en krydderplante som var mye brukt før i tida. Planten har mange navn: pepperurt, fattigmannspepper (den ble brukt før pepper ble ei billig handelsvare), kyndel - eller sar, som vi helst kaller den nå.