lørdag 9. april 2011

Rimfrossen og koldsnerpet

Våren har latt vente på seg i urtehagen i år. Surt og kaldt er det, og jorda er på ingen måte klar for noen som helst form for samhandling med spade og grev.
Litt trøst da, at april har vært kjølig før i tida også. I følge Sivert Aarflot (lensmann i Volda, gardbruker, boktrykker etc.etc.) var jorda både rimfrossen og kald på Sunnmøre for et par hundreår siden. Men han vet å utnytte frosten, og kommer med følgende råd i Norsk Landboeblad No14, 6.april 1811:

"-Paa saa mange Steder, som i denne Aarets Tid Agergiødselen skal udkiøres for Pløiningen, og der, som for Nærværende, ikke gives Sneeføre, er det bedst at kiøre i Morgenstunden, naar Jorden, som oftest, er rimfrossen eller koldsnerpet. Hestene trættes ei heller saa meget da, som i en varmere Tid paa Dagen. Paapasselige Landboere lader derfor Hestene faae noget i Otter at æde, og omtrent Kl. 4 begynder at kiøre den førs i muldig Vand med Sand eller Sandblandet Jord, og i stenig eller Aurbund med god Muldte Økt, hviler igien fra Kl. 6 til 7, og derfra igien kiøres til Kl. 9, siden til Middag, og efter Middag hviles oftest 2 Timer og kiøres i ? Øktet, naar Jorden er blød og opvarmet af Middagssolen. Ved slige Leiligheder tages og tidligt Aftenroe baade for Folk og Dyr, at kunne være des muntrere i en for Arbeidets Fortgang nyttigere Morgenstund."

Med andre ord: Morgenstund har gull i munn, bevar munterheten - og vær snill mot dyra!

HEGG, RABARBRA, SKJØRBUKSURT

Og mens vi venter på den heftige, grogrønne våren, kan vi jo glede oss over det som er og det vi har i vente. Jeg gler meg til  å dele det som etter hvert spirer og gror i urtehagen med dere. God vår!

1 kommentar:

  1. Herlig! Og det er flere med deg som gleder seg til våren :) Yngstemann,6 år, sa følgende i dag "Jeg gleder meg sånn til blomstene spirer og gror jeg, for da skal jeg plukke den fineste blomsten til deg mamma" Hm, en deilig tid vi alle har i vente :)

    SvarSlett