torsdag 10. juni 2010

At anlegge et Svømmende Blomsterbeed paa en Fiske DamVidieqviste flettes løst tilsamen i hvad Figur man vil. I hver Aabning sætter en Svibel af mangslags Blomster som man vil, og leg paa en Dam.

Sex Sneese Konsth-Stykker, anden Samling, nr.19, av Sivert Aarflot.

På denne grogrønne junikvelden tar jeg en tur tilbake til 1700-tallet og planter en blå akeleie i Sivert Aarflots "svømmende Blomsterbeed".
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar